Download hier de brochure Soortenmanagementplannen

Gebiedsgerichte aanpak natuur

Soortenmanagementplan is een wat vreemde naam eigenlijk. Soorten zijn namelijk niet te managen, maar wel hun bescherming. En hoe je dat op een effectieve en zorgvuldige manier kunt doen, daar gaat deze brochure over.

Overeenkomstig een gedragscode Wet natuurbescherming is een soortenmanagementplan vooral van toepassing voor activiteiten waarbij je steeds weer dezelfde beschermde soorten tegenkomt.


Dowload hier!


Bellen kan ook. Natuurtelefoon: 085 - 0654182