De soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus is een richtlijn

Deze protocollen zijn dus een hulpmiddel om aantoonbaar goed nader onderzoek te verrichten. Je mag er van afwijken als je dat maar goed onderbouwt. Let op! De ervaring leert dat het bevoegd gezag deze protocollen zeer letterlijk neemt en dat er zeer kritisch naar de datumgrenzen wordt gekeken. Daar kun je van alles van vinden, maar nu ben je geinformeerd.

Hiernaast kun je de protocollen downloaden zodat je weet op welke wijze veel adviesbureaus onderzoek doen en hoe het bevoegd gezag toetst ten aanzien van de onderzoeksmethode.